Politica de confidentialitate

Fisa de informatii in conformitate cu, si in scopul articolului 13, Decretul Legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003.

In conformitate cu Decretul Legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003 (Politica de confidentialitate) si variatiile ulterioare, am dori sa va oferim informatiile necesare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le-ati furnizat.  Aceasta declaratie de confidentialitate nu trebuie considerata a fi aplicabila pe alte site-uri care pot deveni in cele din urma accesibile prin link-uri de pe site-urile aflate sub domeniul Operatorului, care nu trebuie considerat in nici un fel responsabil pentru site-uri ale tertilor. Aceasta este o declaratie de confidentialitate transmisa in conformitate cu Articolul 13 din Decretul Legislativ nr. 196/2003 - Codul Protectia Datelor cu Caracter Personal. Declaratia de confidentialitate se bazeaza, de asemenea, si pe Recomandarea nr. 2/2001, adoptata de autoritatile Europene pentru protectia datelor cu caracter personal care fac parte din Grupul de Lucru instituit in temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/EC, la data de 17 mai 2001, pentru a identifica anumite cerinte minime pentru colectarea datelor cu caracter personal on-line si, in special, metodele, calendarul si natura informatiilor pe care controlorii de prelucrare ar trebui sa le furnizeze utilizatorilor atunci cand se conecteaza la paginile web, independent de scopurile unei astfel de conexiuni.

1. Operatorul de date

Operatorul de date, in conformitate cu Articolul 28 din Codul privind Protectia Datelor cu Caracter Personal, este Candy Hoover Group Srl cu actionar unic, societate al carei unic obiect de activitate este managementul si coordonarea activitatii Candy S.p.A., sediul social: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - Italia, capital social varsat 30,000,000 €, cod de inregistrare fiscala italian 04666310158 si cod de TVA IT00786860965 – email: privacy@candy.it

2. Locul de procesare a datelor

Tratamentele legate de serviciile de pe acest site (fizic "gazduit" de o terta parte) sunt, de asemenea, gestionate la sediul operatorului de date și sunt manipulate numai de personalul acestuia, responsabil de prelucrare sau de orice terte parti pentru mentenanta sau renovarea paginilor site-ului.

3. Tipuri de date prelucrate

Date personale si de identificare. Date personale, inclusiv orice informatie referitoare la o persoana fizica, identificata sau identificabila, chiar si indirect, prin referire la orice alta informatie, inclusiv un numar de identificare personal; Datele de identificare, datele personale care permit identificarea directa a persoanei respective (cum ar fi, dar fara a se limita la: nume, prenume, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon, etc.).

Date de navigare. Sistemele informatice si procedurile software utilizate pentru a opera acest site retin, in timpul functionarii lor normale, unele date cu caracter personal a caror transmitere este implicata in utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet. Acest lucru implica informatii care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu identificarea personala, dar care prin natura lor ar putea permite, prin prelucrare si asociere cu datele detinute de terti, identificarea utilizatorului. Aceasta categorie de date include adrese IP sau nume de domeniu ale computerelor folosite de catre utilizatorii care acceseaza site-ul, precum si URI (Uniform Resource Identifier) al resurselor solicitate, ora solicitarii, metoda utilizata pentru a trmite solicitarea catre server, dimensiunea fisierului obtinut ca raspuns, codul numeric care indica starea raspunsului dat de catre server (succes, eroare, etc.), precum si alti parametri legati de sistemul de operare si mediul IT al utilizatorului. Datele ar putea fi folosite pentru a stabili responsabilitatea in cazurile ipotetice de infractiuni informatice impotriva site-ului.

Date oferite voluntar de catre utilizator. Trimiterea selectiva, explicita si voluntara de emailuri catre adresele listate pe acest site si/sau completarea formularelor de colectare a datelor, implica retinerea ulterioara a adresei expeditorului, necesara pentru a raspunde la solicitari, precum si a oricaror alte date cu caracter personal furnizate.

Informatii specifice. Informatiile specifice pot fi prezente in paginile website-ului in legatura cu anumite servicii sau cu procesarea datelor furnizate de catre utilizator.

Cookies 
Te rugam sa faci referire la politica de cookie-uri in

4. Scopurile prelucrarii datelor pentru care se acorda consimtamantul atunci cand este solicitat (Articolul 23 din Decretul legislativ 196/03).

Datele furnizate voluntar in timpul completarii formularelor de colectare a datelor si/sau trimiterea de e-mailuri vor fi supuse prelucrarii datelor, in urmatoarele scopuri:

A) prelucrarea datelor cu privire la:

- Completarea formularelor de colectare a datelor pentru a primi newsletter-ul trimis de Candy Hoover Group Srl – cu unic actionar

- Activitati administrative si contabile

B) prelucrarea datelor (pana la retragerea consimtamantului): 

- Sub rezerva acordului prealabil, pentru activitati de marketing direct, cercetare de piata sau alte cercetari comerciale si vanzari directe, pentru a primi - prin mijloace automate, email-uri, telefax, mesaje MMS (Multimedia Messaging Service), mesaje SMS (Short Message Service) sau alte tipuri de mesaje, precum si prin telefon, prin operatori si pe suport de hartie - material informativ cu scopul de a masura gradul de satisfactie a clientilor, materiale comerciale si publicitare de promovare sau materiale cu privire la evenimente si initiative organizate de Candy Hoover Group Srl - cu unic actionar.

C) prelucrarea datelor (pana la retragerea consimtamantului): 

- - Sub rezerva acordului prealabil, pentru activitati de marketing direct, cercetare de piata sau alte cercetari comerciale si vanzari directe, pentru a primi - prin mijloace automate, email-uri, telefax, mesaje MMS (Multimedia Messaging Service), mesaje SMS (Short Message Service) sau alte tipuri de mesaje, precum si prin telefon, prin operatori si pe suport de hartie - material informativ cu scopul de a masura gradul de satisfactie a clientilor, materiale comerciale si publicitare de promovare sau materiale cu privire la evenimente si initiative organizate de Candy Hoover Group Srl - cu unic actionar si de catre terti sau companii asociate din cadrul si control comun, ex. GIAS Srl, parteneri apartinand categoriei entitatilor care opereaza in sectorul serviciilor financiare si/sau in sectoare producatoare de bunuri legate de aparatul achizitionat. Lista completa a companiilor care fac parte din Grup se furnizeaza, la cerere, la privacy@candy.it.

5. Metode de procesare – Retentie

Prelucrarea se va efectua in mod automat si manual, cu mijloace si instrumente menite sa garanteze securitatea maxima si confidentialitate, de catre persoane desemnate special in acest scop, in conformitate cu Articolul 31 et. seq. al Decretului Legislativ 196/03. Datele vor fi pastrate pentru o perioada care nu depaseste pe cea a scopurilor pentru care datele au fost colectate si prelucrate ulterior.

6. Motivul comunicarii si diseminarii

Datele tale care face obiectul prelucrarii, nu vor fi diseminate si pot fi trimise la companii care sunt legate contractual de Candy Hoover Group Srl - cu actionar unic, in strainatate si in cadrul Uniunii Europene, in conformitate cu si in limitele prevazute de Articolul 42 din Decretul legislativ nr. 196/2003. Datele cu caracter personal pot fi trimise in strainatate, in tari din afara UE, cu scopul si in masura prevazute in Articolele 43 si 44 (b) din Decretul legislativ nr. 196/2003, pentru a fi in conformitate cu obligatiile contractuale sau in scopuri conexe. Datele pot fi trimise la terti care apartin urmatoarelor categorii:

- Furnizorii de servicii pentru gestionarea sistemului informatic utilizat de Candy Hoover Group Srl - unic actionar si pentru retele de telecomunicatii (inclusiv e-mail);

- Companiile care fac parte din grupul Candy Hoover Group Srl - unic actionar si din partea tertilor sau companiilor asociate sub contrl comun (ex. GIAS srl), partenerii apartinand categoriei entitatilor care opereaza in sectorul serviciilor financiare si/sau care opereaza in sectoarele producatoare de bunuri legate de aparatul achizitionat. Lista completa a companiilor care fac parte din grupul se furnizeaza, la cerere, la privacy@candy.it;

- Birouri sau companii ca parte a relatiilor de asistenta sau consiliere;

- Autoritati competente sa execute obligatii legale si/sau regulamentele organismelor publice, la cerere.

Entitatile care fac parte din categoriile de mai sus sunt considerate responsabile de prelucrarea datelor sau ca actionand independent pentru prelucrarea datelor. Lista celor responsabili este actualizata constant, find disponibila la sediul Candy Hoover Group Srl - cu asociat unic, la adresa via Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) si, la cerere, la privacy@candy.it.

7.  Natura furnizării de date și refuzul

Cu excepția celor specificate în legatura cu datele de navigare, utilizatorul este liber sa furnizeze date cu caracter personal. Furnizarea de date pentru scopurile menționate la punctul A) este opțională, dar necesară. Orice refuz de a furniza datele necesare cu privire la punctul A) atrage după sine imposibilitatea de a efectua activități care sunt strict conectate și necesare, de exemplu pentru a obține ceea ce a fost solicitat sau pentru a face uz de servicii operatorului de date și a participa la concursuri cu premii. Furnizarea de date și consimțământul pentru procesarea lor în scopurile menționate la punctele B) și C) este opțională. Orice refuz de consimțământ în scopurile indicate la punctele B) și C) de mai sus nu atrage după sine consecințe negative în ceea ce privește scopurile menționate la punctul A).

8. Drepturile persoanelor in cauza

Va puteti afirma drepturile dumneavoastra in conformitate cu specificatiile articolele 7, 8, 9 si 10 din Decretul-lege nr. 196 din 30 iunie 2003 pentru a verifica exactitatea lor sau pentru a cere integrarea sau actualizarea, sau corectarea acestora (articolul 7 din Codul privind protecția datelor cu caracter personal).

In conformitate cu acelasi articol, aveți dreptul de a solicita anularea, transformarea in forma anonima sau blocarea datelor prelucrate cu incalcarea legii, precum si de a va opune tratamentului acestora in orice caz, din motive legitime.

Cand contactati operatorul de date cu caracter personal, trebuie sa furnizati adresa de e-mail, numele, adresa si/sau numerele de telefon, pentru a permite manipularea corecta a cererii dumneavoastra.

Astfel, pentru a nu mai primi comunicari prin direct marketing (e-mail, SMS, MMS, fax) va fi suficient sa trimiteti oricand un e-mail la privacy@candy.it, cu subiectul “cancellation of automated communication” sau sa utilizati sistemul nostru de anulare automata oferit numai pentru e-mail-uri, si nu veti mai fi deranjati.

Pentru a nu mai primi comunicari prin marketing traditional (telefon, brosuri) va fi suficient sa trimiteti oricand un e-mail la privacy@candy.it, cu subiectul “cancellation of traditional communication”, si nu veti mai fi deranjati.

Pentru a nu mai primi comunicari prin marketing de orice fel, va fi suficient sa trimiteti oricand un e-mail la privacy@candy.it, cu subiectul “cancellation of marketing”, si nu veti mai fi deranjati.

9. Amendamente la declaratia de confidentialitate

Operatorul isi rezerva dreptul de a modifica, actualiza, completa sau sterge parti ale aceastei declaratii de confidentialitate, la propria sa discretie si in orice moment. Persoana in cauza este obligata sa verifice orice modificari, din cand in cand. In scopul de a facilita o astfel de verificare, declaratia de confidențialitate trebuie sa indice data ultimei actualizari.

Data ultimei actualizari: 03.07.2015