REGULAMENTUL OFICIAL

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale (Campania) este CANDY HOOVER ROMANIA SRL, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in BUCURESTI, Bd. Mihai Eminescu nr. 238, sector 2 Romania, cod unic de inregistrare RO16076897, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/880/2004, cont de virament RO80BACX0000004508196000 deschis la UNICREDIT BANK.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.

 

2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele aflate pe teritoriul Romaniei care comercializeaza masinile de spalat Candy Smart , aplicabile modelelor enumerate si prezentate in lista disponibila pe www.candy.ro importate de catre CANDY HOOVER ROMANIA SRL. Promotia se aplica urmatoarelor modele de masini de spalat Candy Smart sau oricaror alte modele anuntate pe www.candy.ro.

31006854 GC4 1072D3/2-S
31006821 GC4 1272D3/2-S
31005287 GC 1072D1/1-S
31007254 GVS4 117DC3-S
31007256 GVS 138DC3/1-S
31005744 GC 14102D2/1-S

Alte produse, indiferent de tipul si marca lor NU fac parte din prezenta promotie si nu beneficiaza de garantie extinsa oferita de CANDY HOOVER ROMANIA SRL.

Garantia extinsa totala de 3 ani are acoperire doar asupra produsului propriu-zis, accesoriile fiind exceptate.

 

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 15 mai 2016 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 decembrie 2016 ora 24:00:00. Orice achizitie efectuata dupa data 31 ianuarie 2017 orele 24:00:00 nu va fi luat in considerare de catre Organizator.

Ultima zi de înscriere în promoție (pentru achizițiile din data de 31.12.2016): 31.01.2017

Mașini de spălat Candy Smart, lista actualizata cu modelele care fac parte din promotie se găsește pe www.candy.ro

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania se adreseaza tuturor cumparatorilor persoane fizice sau juridice care achizitioneaza pentru folosinta in uz casnic unul din produsele care fac obiectul campaniei

 

5. REGULAMENTUL PROMOȚIEI:

Toți clienții care vor achiziționa o mașină de spălat Candy Smart în perioada 15.05.2016 – 31.12.2016, vor putea să beneficieze gratuit de extinderea perioadei de garanție cu 1 an. Prin intermediul acestei promoții, la finele primilor 2 ani de garanție legală, veți beneficia de încă 1 an de garanție în aceleași condiții, cu excepția situațiilor menționate în paragraful cu privire la termeni și condiții.

În termen de 30 de zile de la data cumpărării, clientul trebuie:  
- să acceseze Aplicația Candy simply-FI (ce poate fi descărcată pe telefoane smart și tablete de pe Google Play sau Apple Store, respectiv pentru Android sau IOS)
- să creeze un cont personal, prin completarea câmpurilor obligatorii din formularul de înregistrare
- să înregistreze mașina de spălat Candy Smart cumpărată în cont, prin introducerea numărului de serie și a datei de cumpărare
- să se înscrie în promoție, prin acceptarea termenilor și condițiilor

După parcurgerea acestor etape, clientul va primi un e-mail prin care i se confirmă extinderea garanției. Clientul trebuie să păstreze acest e-mail împreună cu factura de cumpărare, pentru a le putea arăta personalului de la centrul de service, în cazul în care va fi necesară o intervenție în perioada de garanție.

Pentru a vizualiza detaliile cu privire la garanția legală, accesați acest website: (vă rugăm să inserați link-ul cu informația despre garanție)

 

6. TERMENI ȘI CONDIȚII

Mai jos regasiti informatii despre ce se oferă în perioada de extragaranție, din luna a 25-a până în luna a 36-a de la data cumpărării, în caz de defecțiune tehnică.

Sunt incluse: 
- Piese de schimb originale gratuite: utilizarea numai de piese de schimb și componente originale
- Manopera gratuită
- Transport gratuit: dacă pentru efectuarea reparației este necesar transportul aparatului la un centru de service autorizat, costul transportului este suportat de Candy
- Înlocuirea gratuită a produsului, în cazul în care produsul nu mai poate fi reparat

Excluderi:

- Garanția nu este valabilă în situația în care produsul s-a defectat sau a fost deteriorat din cauze care nu au nicio legătură cu acțiuni sau omisiuni ale Candy, cum ar fi: uzură, neglijență, utilizare incorectă, întreținere în neconcordanță cu recomandările din manualul de utilizare, instalare greșită a produsului și/sau conectare incorectă la sursele de alimentare sau evacuare, setări incomplete, deteriorări datorate transportului
- Următoarele piese de schimb nu sunt acoperite de garanție (atât timp cât se dovedește că nu reprezintă un defect de fabricație): toate piesele mobile și detașabile, mânerele, butoanele, butoane de control, lămpi, piese din sticlă, piese din email sau glazurate, componente din cauciuc, tuburi externe, accesorii, consumabile și orice alte tipuri de componente externe ale produsului cu care utilizatorul vine în contact în timpul utilizării sau întreținerii produsului.
- În plus, garanția nu acoperă intervențiile necesare pentru instalarea și conectarea aparatului la sistemele de alimentare sau de evacuare, verificările și întreținerile periodice sau demonstrarea modului de funcționare. De aceea, în cazul în care clientul solicită intervenția personalului calificat de la un centru de service pentru efectuarea uneia dintre operațiunile anterior menționate, toate costurile referitoare la manoperă și piese de schimb vor fi suportate în totalitate de către client.

 

7. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
 2. Sa achizitioneze in perioada promotiei (15.05.2016-31.12.2016) cel putin un produs Candy Smart aflat in promotie.
 3. Produsul sa fie importat de catre CANDY HOOVER Romania SRL pentru piata romaneasca si sa fie insotit de un certificat de garantie model CANDY HOOVER ROMANIA SRL.
 4. Înscrierea în promoție se efectuează numai prin înregistrare prin intermediul App, conform etapelor prezentate anterior
 5. Înscrierea în promoție se poate efectua în urmtoarele 31 de zile de la data cumpărării
 6. Promoția nu se cumulează cu alte acțiuni concurente sau deja existente
 7. Participarea este valabilă pentru fiecare mașină de spălat din gama special promovata in acest regulament si achiziționată menționată pe factură.

Nu se va beneficia de extragarantie in urmatoarele cazuri:

- Consumatorul a facut achizitia altui echipament decat celor supuse promotiei
- Consumatorul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala
- Consumatorul a achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre CANDY HOOVER ROMANIA SRL
- Consumatorul a facut achizitia dintr-un magazin care nu se afla pe teritoriul Romaniei

 

8. TAXE

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii Regulamentului sau de trimitere prin posta a acestuia sau a certificatului de garantie, cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea solicitarii Regulamentului Campaniei sau de inregistrare in baza de date.

 

9.FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

10. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Document informativ cu privire la aplicarea articolului 13, din Decretul lege 196 din data de 30 iunie 2003 și Directiva 95/46/CE

 

În conformitate cu Decretul lege nr. 196 din data de 30 iunie 2003 (Codul de confidențialitate), cu amendamentele ulterioare, Directiva 95/46/CE, vă oferim informațiile necesare cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal pe care le furnizați și în conformitate cu Avizul 8/2010 din legislația în vigoare, Articolul 29 din grupul de lucru pentru protecția datelor.

 

 

1."PROPRIETARUL" PRELUCRĂRII

Așa cum decurge din articolul 28 din Codul pentru protecția datelor personale, este Candy Hoover Group Srl – cu unic acționar , în persoana reprezentantului legal pro tempore, având sediul în Via Comolli 16 Brugherio (MB), Italia. Cod fiscal/Număr de înregistrare la Registrul Comerțului din Monza și Brianza 04666310158 – cod TVA 00786860965 - Fax +39 039 2086237 – email: privacy@candy.it

 

 

2.TIPOLOGIA DATELOR PRELUCRATE

Date cu caracter personal și date de identificare. Date furnizate în mod voluntar de către utilizator
Date cu caracter personal: orice informație cu privire la persoana care este identificată sau este identificabilă, incluzând indirect, prin referire la alte informații, un cod numeric personal; date de identificare: date personale care permit identificarea directă a persoanei respective (de exemplu nume, prenume, adresă de email) și date cu privire la data de cumpărare și produsul achiziționat. Informații dispozitiv la care aplicația poate avea acces: istoric aplicație și dispozitiv; fotografii/ media / fișiere; cameră; informații despre Wi-Fi; ID dispozitiv și informații apeluri.

 

 

3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Pentru a putea beneficia de garanția standard, clientul nu este obligat să se înregistreze. Datele furnizate vor fi prelucrate cu următoarele scopuri:

 

A) înscrierea în promoția pentru garanția extinsă a produsului față de garanția standard, activități conexe de administrare și gestionare a contului, inclusiv comunicări promoționale prin e-mail (în conformitate cu art. 130 co 4 politica de confidențialitate pentru produs sau servicii similare) și pe hârtie (reglementările din politica de garantare din 19 iunie 2008, doc web nr. 1526724)

 

 

4. MODALITĂȚI DE PRELUCRARE - PĂSTRARE

Prelucrarea se va realiza atât în mod automat cât și manual, prin mijloace și instrumente care să garanteze maxima siguranță și confidențialitate, de către persoane care sunt special instruite a efectua acest serviciu, în conformitate cu articolul 31 din Decretul lege 196/03. Datele vor fi păstrate numai pe perioada necesară scopului pentru care au fost colectate și prelucrate. Proprietarul utilizează platforme pentru trimiterea de newsletter și comunicate cu scop promoțional, cu rapoarte. Datorită rapoartelor, Proprietarul va primi următoarele informații, de exemplu: dacă e-mail-ul a fost trimis sau nu, cine a deschis e-mailul sau a efectuat click pe un singur link.

 

5. COMUNICARE ȘI TRANSMITERE

Datele care au fost prelucrate nu vor fi transmise și pot fi comunicate companiilor care au legături contractuale cu Candy Hoover Group Srl – cu unic acționar, în străinătate și în Uniunea Europeană, în conformitate cu și în limitele reglementate în art. 42 din Decretul lege 196/2003. Datele personale pot fi transferate în străinătate în țări non-UE în conformitate cu și în limitele reglementate în articolele 43 și 44 litera b) din Decretul lege 196/2003, pentru a fi în conformitate cu contractele sau scopurile permise. Datele pot fi comunicate către terți care fac parte din următoarele categorii:
 • subiecți care oferă servicii pentru gestionarea sistemului de informații utilizat de Candy Hoover Group Srl – cu unic acționar și rețele de telecomunicații și dezvoltare aplicații;
 • companii care asigură asistență și consultanță pentru gestionarea aplicației;
 • autorități competente, pentru a îndeplini obligațiile legale și/sau ordine ale organelor publice, la cerere.
 • ubiecți care asigură servicii de garanție.
Subiecții care aparțin categoriilor menționate mai sus acționează ca gestionari ai datelor prelucrate sau funcționează complet independent ca proprietari separați ai prelucrărilor. Lista gestionarilor de date este actualizată permanent și este disponibilă la sediile Candy Hoover Group Srl – cu unic acționar, cu sediul în Via Comolli 16 Brugherio (MB) și la cerere pe privacy@candy.it.

 

 

6. SITUAȚII DE FURNIZARE ȘI REFUZ DATE

Furnizarea datelor pentru scopurile menționate la punctul A) este opțională, dar necesară. Refuzul de a furniza datele necesare cu privire la punctul A) face imposibilă realizarea altor activități conexe, de exemplu utilizarea serviciilor Proprietarului prelucrării și utilizarea aplicației. Partea interesată poate renunța la primirea de comunicate cu scop promoțional prin e-mail în orice moment (în conformitate cu art. 130 co 4 politica de confidențialitate pentru produs sau servicii similare) și pe hârtie așa cum este menționat la punctul A) prin trimiterea unui mesaj la privacy@candy.it

 

 

7. DREPTURILE SUBIECȚILOR IMPLICAȚI

Puteți să vă verificați drepturile, așa cum sunt exprimate în articolele 7, 8, 9 și 10 din Decretul lege 196 din 30 iunie 2003, prin adresarea unei solicitări Proprietarului, Candy Hoover Group Srl, la privacy@candy.it Aveți dreptul, în orice moment, să obțineți confirmarea existenței sau nu a datelor și să cunoașteți conținutul și originea, să verificați corectitudinea acestora și să solicitați completarea sau actualizarea sau modificarea acestora. (articolul 7 din Codul de protecție a datelor personale ). În sensul aceluiași articol, aveți dreptul de a solicita anularea, anonimatul sau blocarea datelor prelucrate ilegal, precum și să vă opuneți, din motive legitime, prelucrării acestora. Pentru a renunța la primirea de comunicate de marketing în conformitate cu art. 130 co 4, trimiteți un mesaj la privacy@candy.it cu subiectul ”unsubscribe marketing” și nu veți mai fi contactat.

 

 

8. MODIFICĂRI ALE INFORMĂRII CU PRIVIRE LA CONFIDENȚIALITATE

Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica, actualiza, adăuga sau extrage anumite paragrafe ale prezentei informări cu privire la confidențialitate, în orice moment, la alegerea sa. Persoanele implicate trebuie să verifice periodic orice modificări. Pentru a facilita această verificare, informarea va conține indicații cu privire la data la care a fost actualizată.

 

Ultima actualizare : 02.05.2016